Maastricht en industrie

Maastricht was de eerste industriestad van Nederland.
In de eerste helft van de negentiende eeuw had dit in de qua opper-
vlakte relatief kleine vestingstad Maastricht nogal wat sociale en
economische gevolgen.
Over de ontwikkeling van het Maastrichtse bedrijfs- en industrieleven is HIER veel te vinden.

Meer geïnteresseerd in de sociale gevolgen? Klik hier!